Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xịt 50ml

Mã sản phẩm: C0414
Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 8.2gr
Thể tích: 50ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ