Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Thiên Thành 50ml nắp sập

Mã sản phẩm : C0081/ Nắp : N0098

 

Dung tích : 50ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 15.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ