Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xịt dạng phun sương

Mã sản phẩm: C0045

Dung tích: 70 ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng:11.5gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ