Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xịt tạo bọt 200 ml

Dung tích : 200 ml Loại nhựa: HDPE Trọng lượng: 205 gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ