Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Viaquino 100ml

Mã sản phẩm : C0040 / Đầu xịt : N0046

Dung tích : 100ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng : 13gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ