Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Xuân Mai 900ml

Mã sản phẩm : C0102 / Nắp : N0070

Dung tích : 900ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 37.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ