Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Cốc dung tích 40ml

Thể tích: 40ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng: 9gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ