Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Cốc Ngọc Châu vàng

Mã sản phẩm : N0114

Dung tích : 200ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng : 42gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ