Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Hộp bột 1 kg

Thể tích: 

Loại nhựa: Nắp PP, chai HD

Trọng lượng: 148gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ