Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Ba Vì màng seal 95ml

Mã sản phẩm : C0128

Dung tích : 95ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 8.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ