Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Hũ sữa chua nếp cẩm 120g

Mã sản phẩm : C0171/ Nắp : N0122

Dung tích : 120g

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 7.0gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ