Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Ly dung tích 15ml

Mã sản phẩm: N0121

Dung tích: 15ml

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 2.6gr

Kích thước : 28mm

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ