Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Ly dung tích 15ml

Mã sản phẩm: C0347

Dung tích: 15ml

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 2.45gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ