Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Ly dung tích 20ml

Mã sản phẩm:

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 2.6gr

Thể tích: 20ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ