Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Ly dung tích 70ml

Mã sản phẩm: C0309-C0329-C0330

Dung tích: 70ml

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 9gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ