Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Ly dung tích 25ml

Mã sản phẩm: C0034

Dung tích: 25 ml

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 2.75gr

Kích thước: mm

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ