Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Nắp chai dung dịch 100ml

Mã sản phẩm: N0103

Dung tích: —

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 2.95gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ