Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Nắp mỹ phẩm xanh-nâu-vàng

Mã sản phẩm: N0265-N0266-N0268

Dung tích:

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 10gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ