Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Phôi PET 42g-22g cổ 28

Mã SP: PH12-PH11

Loại nhựa: PET

Trọng lượng: 42gr-22gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ