Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Phôi PET 7.8g ngắn cổ 20, dài cổ 15

Mã SP: PH15-PH14-PH17-PH18-PH19-PH20

Loại nhựa: PET

Trọng lượng: 7.8gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ