Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Thìa múc sữa

Mã SP: N0130

Loại nhựa: PP

Thể tích: –

Trọng lượng:4.25gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ