Các chứng chỉ

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

Kính gửi: Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể CBCNV. Công ty TNHH APS xin thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019, cụ thể như sau:
– Thời gian nghỉ: Từ ngày 30/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019. Tổng số ngày nghỉ là 03 ngày.
– Từ ngày 02/01/2019 Công ty làm việc bình thường.

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ