Các chứng chỉ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH APS CHUYÊN SẢN XUẤT CHAI LỌ NẮP NÚT NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO  Tuyển dụng các vị trí: 10 Nhân viên kỹ thuật

Xem chi tiết »

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH APS CHUYÊN SẢN XUẤT CHAI LỌ NẮP NÚT NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO  Tuyển dụng các vị trí: 10 Nhân viên kỹ thuật

Xem chi tiết »

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH APS – NHÀ SẢN XUẤT NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO Tuyển dụng các vị trí 10 Nhân viên kỹ thuật vận hành, sửa

Xem chi tiết »

Các chứng chỉ