Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Summer Eva 250ml

Mã sản phẩm : C0175 / Đầu xịt : N0141

Dung tích : 250ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 30gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ