Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 3 con bướm 200ml

Mã sản phẩm : C0179 / Nắp : N0201

Dung tích : 200ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 25gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ