Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 450 ml không logo

Thể tích: 450ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 26gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ