Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Dạ Hương 100ml trà xanh

Thể tích: 100ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 16gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ