Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 100ml

Mã sản phẩm:

Dung tích: 100ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 18gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ