Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai vuông 200ml màu xanh

Mã sản phẩm: C0462

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 24gr

Thể tích: 200ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ