Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 250ml

Mã sản phẩm: C0355

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 30gram

Thể tích: 250ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ