Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 300-500ml có móc treo màu trắng

Mã SP: C0395-C0396

Loại nhựa: PP

Thể tích: 300-500ml

Trọng lượng: 33-56gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ