Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 200-300-500ml có móc treo không màu

Mã SP: C0392-C0393-C0394

Loại nhựa: PP

Thể tích: 200-300-500ml

Trọng lượng: 29-33-46gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ