Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai truyền dịch thú y

Mã sản phẩm: C0167

Dung tích: 500ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 60gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ