Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Fivevet 250ml PP

Thể tích: 250ml

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 52gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ