Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Fivevet 500ml

Thể tích: 500ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 60gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ