Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai giọt nước

Thể tích: 120ml

Loại nhựa: HDPE, nắp PP

Trọng lượng: 18gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ