Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Kim Ngân Hoa 120ml

Mã sản phẩm : C0104

Dung tích : 120ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 17.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ