Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Kim Ngân Hoa 150ml

Mã sản phẩm : C0107

Dung tích : 150ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 23gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ