Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai lăn tay 50 ml

Thể tích: 50ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 19.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ