Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Milk 36

Mã sản phẩm : C0172 / Nắp : N0070

Dung tích : 900ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 37.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ