Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Mộc Hương 880ml nắp màu xanh lá

Thể tích: 880ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 44gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ