Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 100ml Nắp Ấn Xoay

Mã sản phẩm : C0130 / Nắp : N0143

 

Dung tích : 100ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 16.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ