Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nhỏ mắt 10ml PP

Mã sản phẩm : C0082

 

Dung tích : 10ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng : 2.82gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ