Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nhỏ mắt

Mã sản phẩm: C0092

Dung tích: 10ml

Loại nhựa: LDPE

Trọng lượng: 3.38gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ