Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET 150ml vàng

Mã SP: C0409

Loại nhựa: PET

Thể tích: 150ml

Trọng lượng: 25gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ