Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET 250ml

Mã sản phẩm: C0236
Loại nhựa: PET
Trọng lượng: 42gr
Thể tích: 250ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ