Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET 30ml

Mã sản phẩm: C0467-C0489-C0490
Loại nhựa: PET
Trọng lượng: 7.8gr
Thể tích: 30ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ