Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Pet Hoa Linh hình răng

Thể tích :330ml

Loai nhựa: PET

Trọng lượng: 28gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ