Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Pet Hoa Linh tròn

Thể tích: 300ml

Loại nhựa: PET

Trọng lượng: 28gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ