Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PQA 125ml

Thể tích: 125ml

Loại nhưa: PP

Trọng lượng: 16.7gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ